ProStatystyka.pl > Teoria > Zbiorowość statystyczna
Mapa Strony
ProStatystyka.pl Serwis tematyczny poswięcony statystyce
Teoria
Wzory

Zbiorowość statystyczna

zbiorowość statystyczna - definicja

Zbiorowość statystyczna to zbiór pojedynczych jednostek statystycznych, które posiadają chociaż jedną cechę wspólną, a różnią się cechami zmiennymi objętymi badaniem. Zbiorowość statystyczna inaczej nazywana populacją, bądź masą statystyczną stanowi przedmiot badania statystycznego.

zbiorowość statystyczna - przykład

Zbiorowością statystyczną mogą być np. rolnicy określonego województwa, mają oni co najmniej dwie cechy wspólne: mieszkają w tym samym województwie i płacą podatek rolny, różnią się między sobą natomiast cechami osobowości, wyglądem, oraz posiadaną wielkością gospodarstwa rolnego, liczbą zwierząt hodowlanych itd.

rodzaje zbiorowości

Wyróżnia się różne rodzaje zbiorowości, ze względu na kryterium treści (jednorodne i niejednorodne), liczebności (skończone i nieskończone) oraz czasu (statyczne i dynamiczne).

kryterium treści

Podział ze względu na kryterium treści jest specyficzny, ponieważ jego determinantem jest cecha przedmiotowa (stała). Pozwala ona jednoznacznie określić kogo?, lub co badamy?. Podział zbiorowości na jednorodne i niejednorodne jest podziałem umownym.

zbiorowość jednorodna

Zbiorowość jednorodna to taka zbiorowość , która składa się z jednostek nie zróżnicowanych pod względem cechy stałej. Wszystkie jednostki posiadają taką samą cechę przedmiotową oraz są równocześnie zróżnicowane pod względem różnych właściwości. Zbiorowość spełniającą te warunki nazywa się zbiorowością statystyczną.

zbiorowość niejednorodna

Zbiorowość niejednorodna to zbiorowość, która złożona jest z jednostek nie posiadających takiej samej cechy przedmiotowej.

kryterium treści - przykład

Zbiorowością jednorodną będą pracownicy określonego przedsiębiorstwa, ponieważ wszyscy charakteryzują się cechą stałą, jaką jest zatrudnienie, czyli stosunek pracy. Natomiast zbiorowością niejednorodną będą pracownicy i klienci przedsiębiorstwa, oczywiście jeśli będą tworzyć jeden zbiór.

kryterium liczebności

Przyjmując kryterium liczebności, wyróżniamy zbiorowość skończenie liczne oraz nieskończenie liczne.

Zbiorowość skończenie liczna, to zbiorowość złożona z określonej przeliczalnej liczby elementów (np. zbiorowość studentów określonej uczelni w roku akademickim 2008/2009).

Zbiorowość nieskończenie liczna tworzą elementy większe od dowolniej liczby naturalnej (np. zbiorowość organizmów żywych za Ziemi).

kryterium czasu

Uwzględniając kryterium czasu, wyróżniamy zbiorowość statyczną i dynamiczną.

Zbiorowość statyczną tworzą jednostki, które istniały, istnieją bądź będą istnieć w określonym momencie ( np. stan liczby ludności miasta Kraków na dzień 31.12.1989 r., na 31.12.2008 r. oraz na 31.12.2012 r.).

Zbiorowość dynamiczna, zaś tworzą jednostki obserwowane w pewnym przedziale czasu (np. liczba urodzeń w m. Kraków od stycznia do grudnia 2008 r. ).

Mapa serwisu | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt Copyright © 2010 - 2011 www.prostatystyka.pl