ProStatystyka.pl > Teoria > Jednostka statystyczna
Mapa Strony
ProStatystyka.pl Serwis tematyczny poswięcony statystyce
Teoria
Wzory

Jednostka statystyczna

jednostka statystyczna - definicja

Jednostka statystyczna (jednostka badania, jednostka obserwacji) to element składowy zbiorowości statystycznej.

określenie jednostki statystycznej

Jednostki statystyczne określane są pod względem:

określenie jednostki statystycznej - przykład

Jeśli zbiorowością statystyczną będzie ludność państwa, to jednostkami statystycznymi będą osoby zamieszkujące dane państwo (element rzeczowy), zajmujące określone terytorium (element przestrzenny), w określonej jednostce czasu (element czasowy), przy określonych informacjach o jednostkach, czyli osobach (element zakresowy).

jednostki proste i złożone

Jednostki statystyczne dzielą się też na proste i złożone. Jednostki proste nie tworzą zbiorowości statystycznej (np. rzeczy). Natomiast jednostka złożona, to taka której elementy mogą tworzyć dalsze zbiorowości (np. zbiorowość województw, jednostką złożoną jest województwo ponieważ, podlega podziałowi na powiaty).

liczebność zbiorowości

Suma jednostek statystycznych ujmowana jest jako liczebność zbiorowości:

liczebność-zbiorowośći-wzór

N - liczebność zbiorowości,
ni - oznaczają jednostki zbiorowości (ni=1,2,…,k).

Mapa serwisu | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt Copyright © 2010 - 2011 www.prostatystyka.pl