ProStatystyka.pl > Teoria > Definicja statystyki
Mapa Strony
ProStatystyka.pl Serwis tematyczny poswięcony statystyce
Teoria
Wzory

Definicja statystyki

statystyka - definicja

Statystyka traktowana jako nauka zajmuje się metodami badania określonych przedmiotów i zjawisk masowych. Badanie to odbywa się w określonej przestrzeni bądź w określonym czasie i zakończone jest analizą.

Statystyka składa się z dwóch działów, mianowicie ze statystyki opisowej i statystyki matematycznej.

statystyka opisowa

Statystyka opisowa zajmuje się problematyką badań statystycznych, czyli gromadzeniem, opracowaniem i prezentacją danych o obserwowanej zbiorowości.

statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna (wnioskowanie statystyczne) pozwala określić prawidłowości i scharakteryzować populację generalną przy pomocy zredukowanej liczbie danych (tzw. próby), dzięki zastosowaniu probabilistyki (rachunku prawdopodobieństwa).

termin "statystyka"

Termin „statystyka” wywodzi swoje pochodzenie od łacińskiego „status”, oznaczającego stan rzeczy, państwo.

gdzie ma zastosowanie statystyka

Statystyka wykorzystywana jest w wielu różnych gałęziach nauki, m.in. w: biometrii, ekonometrii, fizyce statystycznej, psychometrii.

Mapa serwisu | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt Copyright © 2010 - 2011 www.prostatystyka.pl