ProStatystyka.pl > Statystyki > Średnia powierzchnia gruntów rolnych w Polsce
Mapa Strony
ProStatystyka.pl Serwis tematyczny poswięcony statystyce
Grunty orne we wsi Horodyszcze na Lubelszczyźnie
fot.:prostatystyka.pl
Grunty orne we wsi Horodyszcze na Lubelszczyźnie

W województwie lubelskim średnia wielkośc gospodarstw rolnych w 2010 roku wynosła 7,40 ha.

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w Polsce

Aktualizacja: 20-październik-2010

10,23 ha – tyle wyniosła średnia wielkośc powierzchni gruntów rolnych w Polsce w 2010 roku

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w Polsce w 2010 r. wyniosła 10,23 ha. W latach poprzednich przyjmowała wartości: 2009 r. - 10,15 ha, 2008 r. - 10,02 ha, 2007 r. - 9,91 ha. Widoczny jest więc wzrost wielkości areału gospodarstw rolnych w Polsce.

Największa średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w roku 2010 przypada na województwa: zachodnio-pomorskie - 30,30 ha oraz warmińsko-mazurskie - 22,95 ha, lubuskie - 20,32 ha. Natomiast najmniejsza średnia wielkość gospodarstw rolnych przypada na województwa: małopolskie - 3,83 ha, podkarpackie - 4,47 ha, świętokrzyskie - 5,42 ha.

Tabela: Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w Polsce w latach 2007 - 2010 średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w Polsce

Wielkość gospodarstw rolnych w większości województw z roku na rok ulega powiększeniu. Wyjątkiem może by jedynie województwo wielkopolskie, w którym wartość średniej w porównaniu z 2009 r. uległa zmniejszeniu. Z kolei w województwach: lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim wielkość areału przyjmuje taką samą wartość jak w 2009 r.

Źródło danych: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Inny temat
bociany w gniezdziePrzyrost naturalny w Polsce

W roku 2008 zanotowano w Polsce przyrost naturalny rzędu 35,1 tys. osób, natomiast współczynnik przyrostu naturalnego przyjął wartość 0,9‰.

Mapa serwisu | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt Copyright © 2010 - 2011 www.prostatystyka.pl