ProStatystyka.pl > Statystyki
Mapa Portalu
ProStatystyka.pl Serwis tematyczny poswięcony statystyce

Statystyki

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w Polsce

pole
20-październik-2010
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w Polsce w 2010 r. wyniosi 10,23 ha. W poszczególnych województwach wartość ta rozkładała się różnie. Największa średnia powierzchnia gospodarstw rolnych przypadła na woj. zachodnio-pomorskie (30,30 ha), natomiast najmniejsza na woj. małopolskie (3,83 ha)

Przyrost naturalny w Polsce

bociany w gniezdzie
05-maj-2010
W roku 2008 zanotowano w Polsce przyrost naturalny rzędu 35,1 tys. osób, natomiast współczynnik przyrostu naturalnego przyjął wartość 0,9‰. W połowie 2005 r. liczba urodzeń i zgonów miała tą samą wartość, czyli przyrost naturalny był zerowy. W późniejszych latach obserwowany jest wzrost liczby urodzeń nad zgonami.
Statystyki Polski w 2009 r.
 1. Powierzchnia kraju - 312 685 km2
 2. Ludność (stan w dniu 31 XII) - 38167,3 tys.
  • mężczyźni - 18429 tys.
  • kobiety - 19738 tys.
 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
  brutto - 3102,96 zł
  • sektor prywatny - 2922,01 zł
  • sektor publiczny - 3607,32 zł
 4. Mieszkania oddane do użytkowania - 160,0 tys.
  • miasta - 111,3 tys.
  • wieś - 48,7 tys.
Mapa serwisu | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt Copyright © 2010 - 2011 www.prostatystyka.pl